Alka

Tema for kurset er: Klimaproblematikker og engineering

Afholdes i september 2023.