Alka

Alken

Netværket, Álka, har fået navn efter en sort/hvid havfugl, der enten optræder som træk-/vintergæst eller som ynglefugl i de nordiske lande.

To steder i Norden hedder den det samme:
I Island og på Færøerne kaldes den Àlka (på latin Alca torda).
I Norge Alke og i Danmark Alk, mens den i Grønland kaldes Apparlu.
I Sverige Tordmule og i Finland Ruokki. På samisk hedder den i øvrigt Hálka.

Forskellene i regionernes natursyn kan i øvrigt ses i forbindelse med Àlka – eller Alken – i nord er den en velsmagende ret på middagsbordet, mens den i Danmark udelukkende studeres på afstand og via kikkert.