Alka

2014 – Malmö, Sverige


8. – 13. september 2014

“Fra alun til aluminium – at argumentere i naturfagsundervisning”

Mål for kurset:

– at præsentere interessekonflikter og argumentation som det pædagogisk-didaktiske udgangspunkt for undersøgelsesbaseret (inquiry based) tværfaglig naturfagsundervisning.

I løbet af det intensive kursus arbejder de studerende undersøgelsesbaseret med lokale eksempler på menneskets samspil med naturen i form af cases fra Österlen; cases som indeholder naturfaglige, ressource-, udviklings-, samfunds- og værdimæssige perspektiver.

Læringsudbytte:

– efter kurset skal de studerende kunne analysere interessekonflikter med et naturvidenskabeligt indhold, og de skal kunne designe cases/ undervisningsoplæg til anvendelse i tværfaglige sammenhænge med naturfag.

Program – Programme Alka-course 2014

Deltagere – ALKA-participants 2014

Billeder fra kurset – fotograf Roar Krakenes