Alka

Fokusområder for Álka

 • Menneskets samspil med naturen
 • Klimaændringer og bæredygtighed
 • Interessekonflikter
 • Innovation
 • Naturfagene som almendannelse
 • Naturfagene og læringspsykologi
 • Naturfagene og didaktik (science and educational theory and curriculum)
 • Teknologi og engineering som en integreret del af naturfagsundervisningen
 • Naturfagene og arbejdsformer – praksis i grundskolen
 • Hvordan fascinere, give lyst til fordybelse og fastholde interessen for naturfagene?
 • Erfaringsudveksling/udveksling af undervisningsmaterialer i naturfagene
 • Øge kendskabet til undervisning i naturfagene i Norden – pluk fra læseplaner
 • Stimulere mobiliteten blandt naturvidenskabeligt interesserede lærerstuderende