Alka

Naturfagene

Naturfagene i læreruddannelsen – kompetencer og almendannelse

Àlka er et nyt NORDPLUS-netværk for naturfagsundervisere i læreruddannelsen. Netværket skal øge samarbejdet om udvikling af naturfagene i læreruddannelsen og på fagenes bidrag til kompetenceudvikling og almendannelse.

Àlka-netværket skal fokusere på udvikling af en undervisning i naturfagene, hvor naturgrundlaget inddrages på en mere kvalificeret måde, og på en undervisning i grundskolen, der fascinerer, giver lyst til fordybelse og fastholder interessen for naturfagene. IKT skal fra starten inddrages i netværkets arbejde.