Alka

Alka netværk

6. december 2022

Álka er et netværk for naturfagsundervisere fra alle lande i Norden, og netværket har fokus på intensive kurser for lærerstuderende og undervisere på uddannelsen samt på udvikling af naturfagsdidaktik, undervisning og læreplaner. Netværkets partnere er læreruddannelsesinstitutioner i Danmark/Jelling, Island, Færøerne, Norge/Telemark, Sverige/ Malmö, Finland/Oulu og Grønland. Partnerne repræsenterer forskellige nordiske regioner, naturfaglige og fagdidaktiske kompetencer - en diversitet, som kommer hele netværket til gode i fælles udviklingsprojekter, ved oplæg på de intensive kurser og på partnerinstitutionerne. Alle lande er aktive på de intensive kurser på 2 ECTS.